Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  prvosienka vyššia prvosienka vyššia v atlase rastlín

prvosienka vyššia Primula elatior

Autor:
Miroslav Szepessy
Skupina:
Orly
Zachytené dňa:
21. mája 2016 12:42
Fotografia  druhu  prvosienka vyššia