Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  konvalinka voňavá konvalinka voňavá v atlase rastlín

konvalinka voňavá Convallaria majalis

Autor:
Miroslav Szepessy
Skupina:
Orly
Zachytené dňa:
21. apríla 2016 0:00
Fotografia  druhu  konvalinka voňavá