Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  trasochvost biely trasochvost biely v atlase živočíchov

trasochvost biely Motacilla alba

Autor:
Miroslav Szepessy
Skupina:
Orly
Zachytené dňa:
18. mája 2016 8:01
Fotografia  druhu  trasochvost biely