Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  drozd čierny drozd čierny v atlase živočíchov

drozd čierny Turdus merula

Autor:
Miroslav Szepessy
Skupina:
Orly
Zachytené dňa:
12. mája 2016 0:00
Fotografia  druhu  drozd čierny