Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  brhlík lesný brhlík lesný v atlase živočíchov

brhlík lesný Sitta europaea

Autor:
Miroslav Szepessy
Skupina:
Orly
Zachytené dňa:
9. júna 2016 0:00
Fotografia  druhu  brhlík lesný