Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  kačica divá kačica divá v atlase živočíchov

kačica divá Anas platyrhynchos

Autor:
Ing Eva Berecinová
Skupina:
ekológovia
Zachytené dňa:
1. júna 2016 10:15
Fotografia  druhu  kačica divá