Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  zvonček konáristý zvonček konáristý v atlase rastlín

zvonček konáristý Campanula patula

Autor:
Ing Eva Berecinová
Skupina:
ekológovia
Zachytené dňa:
2. júna 2016 7:00
Fotografia  druhu  zvonček konáristý