Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  salamandra škvrnitá salamandra škvrnitá v atlase živočíchov

salamandra škvrnitá Salamandra salamandra

Autor:
Klaudia Džubáková
Skupina:
Vodovážky
Zachytené dňa:
14. mája 2016 12:15
Poznámka:

Salamandra na úteku

Fotografia  druhu  salamandra škvrnitá