Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  salamandra škvrnitá salamandra škvrnitá v atlase živočíchov

salamandra škvrnitá Salamandra salamandra

Autor:
Rudo Navrátil
Skupina:
Testeri
Zachytené dňa:
24. októbra 2009 10:52
Fotografia  druhu  salamandra škvrnitá