Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  jesienka obyčajná jesienka obyčajná v atlase rastlín

jesienka obyčajná Colchicum autumnale

Autor:
MVDr. Iveta Gurkova
Skupina:
Vodovážky
Zachytené dňa:
8. októbra 2015 14:35
Fotografia  druhu  jesienka obyčajná