Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  drozd čvíkotavý drozd čvíkotavý v atlase živočíchov

drozd čvíkotavý Turdus pilaris

Autor:
Mgr. Mariana Pšeneková
Skupina:
Hôrčatá
Zachytené dňa:
28. mája 2015 19:05
Fotografia  druhu  drozd čvíkotavý