Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  trasochvost biely trasochvost biely v atlase živočíchov

trasochvost biely Motacilla alba

Autor:
Mgr. Hana Neoveská
Skupina:
Bobríci
Zachytené dňa:
30. apríla 2014 14:34
Fotografia  druhu  trasochvost biely