Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  ropucha bradavičnatá ropucha bradavičnatá v atlase živočíchov

ropucha bradavičnatá Bufo bufo

Autor:
Tadeáš Kušnír
Skupina:
KLOKANI
Zachytené dňa:
16. apríla 2015 16:57
Poznámka:

Na prechádzke okolo rieky Torysa

Fotografia  druhu  ropucha bradavičnatá