Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  lastovička domová lastovička domová v atlase živočíchov

lastovička domová Hirundo rustica

Autor:
Tadeáš Kušnír
Skupina:
KLOKANI
Zachytené dňa:
15. apríla 2015 14:07
Poznámka:

Cestou zo školy na drôte

Fotografia  druhu  lastovička domová