Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  hadovník väčší hadovník väčší v atlase rastlín

hadovník väčší Bistorta major

Autor:
Ján Sabolík
Skupina:
KLOKANI
Zachytené dňa:
14. apríla 2015 17:37
Fotografia  druhu  hadovník väčší