Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  drozd čvíkotavý drozd čvíkotavý v atlase živočíchov

drozd čvíkotavý Turdus pilaris

Autor:
Tadeáš Kušnír
Skupina:
KLOKANI
Zachytené dňa:
15. apríla 2015 15:18
Poznámka:

V našej záhrade

Fotografia  druhu  drozd čvíkotavý