Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  pálka širokolistá pálka širokolistá v atlase rastlín

pálka širokolistá Typha latifolia

Autor:
Mgr. Hana Neoveská
Skupina:
Bobríci
Zachytené dňa:
6. novembra 2014 14:25
Fotografia  druhu  pálka širokolistá