Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  päťprstnica obyčajná päťprstnica obyčajná v atlase rastlín

päťprstnica obyčajná Gymnadenia conopsea

Autor:
Mgr. Mariana Pšeneková
Skupina:
Hôrčatá
Zachytené dňa:
18. júna 2014 18:47
Poznámka:

Na mokrej lúke M2 je pravidelne kosená tráva, aj päťprstnice majú krajšie vyvinuté kvety. Počkáme si, kým rozkvitnú úplne.

Fotografia  druhu  päťprstnica obyčajná