Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  orlíček obyčajný orlíček obyčajný v atlase rastlín

orlíček obyčajný Aquilegia vulgaris

Autor:
Mgr. Mariana Pšeneková
Skupina:
Hôrčatá
Zachytené dňa:
9. júna 2014 11:19
Fotografia  druhu  orlíček obyčajný