Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  šalvia lúčna šalvia lúčna v atlase rastlín

šalvia lúčna Salvia pratensis

Autor:
Jaroslava Rybkova
Skupina:
Zlaté rybky
Zachytené dňa:
7. júna 2014 21:42
Fotografia  druhu  šalvia lúčna