Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  rozchodník prudký rozchodník prudký v atlase rastlín

rozchodník prudký Sedum acre

Autor:
Mgr. Jana Nichtová
Skupina:
Vážka
Zachytené dňa:
30. mája 2014 18:38
Fotografia  druhu  rozchodník prudký