Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  pálka širokolistá pálka širokolistá v atlase rastlín

pálka širokolistá Typha latifolia

Autor:
Mgr. Mariana Pšeneková
Skupina:
Hôrčatá
Zachytené dňa:
25. mája 2014 18:50
Poznámka:

Už vidno zelené listy novej generácie pálok na Travertínisku

Fotografia  druhu  pálka širokolistá