Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  vrabec domový vrabec domový v atlase živočíchov

vrabec domový Passer domesticus

Autor:
Mgr. Mariana Pšeneková
Skupina:
Hôrčatá
Zachytené dňa:
23. mája 2014 14:06
Poznámka:

Vrabec s vrabčicou sa upravujú po svadobnom tanci

Fotografia  druhu  vrabec domový