Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  kukučka lúčna kukučka lúčna v atlase rastlín

kukučka lúčna Lychnis flos-cuculi

Autor:
Mgr. Jana Nichtová
Skupina:
Vážka
Zachytené dňa:
14. mája 2014 17:20
Fotografia  druhu  kukučka lúčna