Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  šalvia lúčna šalvia lúčna v atlase rastlín

šalvia lúčna Salvia pratensis

Autor:
Mgr. Jana Nichtová
Skupina:
Vážka
Zachytené dňa:
9. mája 2014 17:10
Poznámka:

Šalvia lúčna Salvia pratensis

Fotografia  druhu  šalvia lúčna