Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  kosatec žltý kosatec žltý v atlase rastlín

kosatec žltý Iris pseudacorus

Autor:
Mgr. Hana Neoveská
Skupina:
Bobríci
Zachytené dňa:
7. mája 2014 14:35
Fotografia  druhu  kosatec žltý