Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  roháč obyčajný roháč obyčajný v atlase živočíchov

roháč obyčajný Lucanus cervus

Autor:
Mgr. Hana Neoveská
Skupina:
Bobríci
Zachytené dňa:
5. mája 2014 14:54
Fotografia  druhu  roháč obyčajný