Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  prvosienka vyššia prvosienka vyššia v atlase rastlín

prvosienka vyššia Primula elatior

Autor:
RNDr. Pavol Haborák
Skupina:
KLOKANI
Zachytené dňa:
7. apríla 2014 16:00
Fotografia  druhu  prvosienka vyššia