Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  vrabec poľný vrabec poľný v atlase živočíchov

vrabec poľný Passer montanus

Autor:
RNDr. Pavol Haborák
Skupina:
KLOKANI
Zachytené dňa:
7. apríla 2014 12:40
Fotografia  druhu  vrabec poľný