Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  poniklec otvorený poniklec otvorený v atlase rastlín

poniklec otvorený Pulsatilla patens

Autor:
Mgr. Mariana Pšeneková
Skupina:
Hôrčatá
Zachytené dňa:
8. apríla 2014 18:09
Poznámka:

Tento rok sme stihli aj dva biele (na tom istom mieste) poniklece otvorené – ešte zatvorené…

Fotografia  druhu  poniklec otvorený