Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  poniklec otvorený poniklec otvorený v atlase rastlín

poniklec otvorený Pulsatilla patens

Autor:
Mgr. Mariana Pšeneková
Skupina:
Hôrčatá
Zachytené dňa:
8. apríla 2014 18:08
Poznámka:

Takéto krásne hniezdo poniklecov sme našli iba na jednom mieste Primovských skál

Fotografia  druhu  poniklec otvorený