Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  krivec žltý krivec žltý v atlase rastlín

krivec žltý Gagea lutea

Autor:
Mgr. Hana Neoveská
Skupina:
Bobríci
Zachytené dňa:
17. marca 2014 15:09
Fotografia  druhu  krivec žltý