Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  poniklec veľkokvetý poniklec veľkokvetý v atlase rastlín

poniklec veľkokvetý Pulsatilla grandis

Autor:
Mgr. Emília Simanová
Skupina:
turisti
Zachytené dňa:
22. marca 2014 11:52
Poznámka:

Stonky má priame, striebristo až hrdzavo chlpaté; listy sú vajcovité,kvety ružové alebo modro fialové, kalichovité, resp. zvonkovité, vzpriamené.

Fotografia  druhu  poniklec veľkokvetý