Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  stehlík zelený stehlík zelený v atlase živočíchov

stehlík zelený Carduelis chloris

Autor:
Mgr. Mariana Pšeneková
Skupina:
Hôrčatá
Zachytené dňa:
24. februára 2014 15:21
Fotografia  druhu  stehlík zelený