Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  pálka širokolistá pálka širokolistá v atlase rastlín

pálka širokolistá Typha latifolia

Autor:
Nela Gloríková
Skupina:
Sviťania z Mierovky
Zachytené dňa:
23. februára 2014 15:20
Fotografia  druhu  pálka širokolistá