Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  kačica divá kačica divá v atlase živočíchov

kačica divá Anas platyrhynchos

Autor:
Nela Gloríková
Skupina:
Sviťania z Mierovky
Zachytené dňa:
23. februára 2014 13:50
Fotografia  druhu  kačica divá