Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  kačica divá kačica divá v atlase živočíchov

kačica divá Anas platyrhynchos

Autor:
Nela Gloríková
Skupina:
Sviťania z Mierovky
Zachytené dňa:
18. januára 2014 11:20
Fotografia  druhu  kačica divá