Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  kozobrada lúčna kozobrada lúčna v atlase rastlín

kozobrada lúčna Tragopogon pratensis

Autor:
Mgr. Emília Simanová
Skupina:
turisti
Zachytené dňa:
25. septembra 2013 11:40
Poznámka:

Tento kvietok sme našli na tzv. Prvej lúčke, pod Skalkou.

Fotografia  druhu  kozobrada lúčna