Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  slezinník zelený slezinník zelený v atlase rastlín

slezinník zelený Asplenium viride

Autor:
Mgr. Emília Simanová
Skupina:
turisti
Zachytené dňa:
25. septembra 2013 10:15
Poznámka:

Je to druh paprade, rastie v trhlinách skál. Malé lístočky vyrastajú v pároch.

Fotografia  druhu  slezinník zelený