Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  salamandra škvrnitá salamandra škvrnitá v atlase živočíchov

salamandra škvrnitá Salamandra salamandra

Autor:
Mgr. Emília Simanová
Skupina:
turisti
Zachytené dňa:
9. novembra 2013 14:08
Poznámka:

Čierne telo so žltými škvrnami. Dlhý chvost, krátke končatiny, lesklý a klzký povrch tela.

Fotografia  druhu  salamandra škvrnitá