Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  kozobrada lúčna kozobrada lúčna v atlase rastlín

kozobrada lúčna Tragopogon pratensis

Autor:
Mgr. Andrea Paučulová
Skupina:
Expedícia gaštanko
Zachytené dňa:
10. októbra 2013 16:31
Poznámka:

Na našich októbrových potulkách po mapovanej lokalite sme objavili kvitnúť aj tento druh.

Lívia

Fotografia  druhu  kozobrada lúčna