Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  kormorán veľký kormorán veľký v atlase živočíchov

kormorán veľký Phalacrocorax carbo

Autor:
Karolína Čavojcová
Skupina:
Vševedkovia
Zachytené dňa:
24. novembra 2013 8:40
Fotografia  druhu  kormorán veľký