Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  pálka širokolistá pálka širokolistá v atlase rastlín

pálka širokolistá Typha latifolia

Autor:
Mgr. Jana Nichtová
Skupina:
Vážka
Zachytené dňa:
22. novembra 2013 15:03
Poznámka:

Pálka širokolistá

Fotografia  druhu  pálka širokolistá