Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  kačica divá kačica divá v atlase živočíchov

kačica divá Anas platyrhynchos

Autor:
Mgr. Andrea Paučulová
Skupina:
Expedícia gaštanko
Zachytené dňa:
10. októbra 2013 16:49
Poznámka:

Pri prieskume našej mapovanej lokality sme zdokumentovali výskyt kačice divej. Niektoré posedávali na kameňoch na brehu Tajovského potoka. Maťa a Erika

Fotografia  druhu  kačica divá