Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  vrabec domový vrabec domový v atlase živočíchov

vrabec domový Passer domesticus

Autor:
Filip Luňak
Skupina:
KLOKANI
Zachytené dňa:
18. októbra 2013 18:31
Fotografia  druhu  vrabec domový