Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  vrabec domový vrabec domový v atlase živočíchov

vrabec domový Passer domesticus

Autor:
Karolína Čavojcová
Skupina:
Vševedkovia
Zachytené dňa:
1. novembra 2013 13:46
Fotografia  druhu  vrabec domový