Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  kozobrada lúčna kozobrada lúčna v atlase rastlín

kozobrada lúčna Tragopogon pratensis

Autor:
Mgr. Hana Neoveská
Skupina:
Bobríci
Zachytené dňa:
18. októbra 2013 14:40
Fotografia  druhu  kozobrada lúčna