Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  vidlochvost ovocný vidlochvost ovocný v atlase živočíchov

vidlochvost ovocný Iphiclides podalirius

Autor:
Matej Zámečník
Skupina:
Eco Group Cubach
Zachytené dňa:
12. septembra 2013 14:36
Fotografia  druhu  vidlochvost ovocný