Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  ropucha bradavičnatá ropucha bradavičnatá v atlase živočíchov

ropucha bradavičnatá Bufo bufo

Autor:
Mgr. Alena Píšová
Skupina:
Vševedkovia
Zachytené dňa:
11. októbra 2013 5:47
Fotografia  druhu  ropucha bradavičnatá