Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  kozobrada lúčna kozobrada lúčna v atlase rastlín

kozobrada lúčna Tragopogon pratensis

Autor:
Karolínka Pivarčiová
Skupina:
Vševedkovia
Zachytené dňa:
1. októbra 2013 13:03
Fotografia  druhu  kozobrada lúčna